Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านแพรกยอ จำกัด     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสาวเยาวนาถ หมานหมุ้ย นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (ผู้สอบบัญชี)
ร่วมกับผู้ตรวจการสหกรณ์
และข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านแพรกยอ จำกัด
เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหา
ในการดำเนินงานสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง กรณีสหกรณ์มีสินค้าขาดบัญชีและ
เงินสดขาดบัญชี เพื่อปรึกษาหารือให้สหกรณ์ติดตามหาผู้รับผิดชอบชดใช้
เงินสดขาดบัญชีให้กับสหกรณ์
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดิน
บ้านแพรกยอ จำกัด ตำบลแพรกยอ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional