Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2558        เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
   นางพจนี ศรีสุนนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2558 ครั้งที่ 10/2558 เพื่อรับทราบนโยบาย
   การปฏิบัติงานของทางจังหวัด โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
   เป็นประธานในการประชุม
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
   อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
   http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional