Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559      เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
จัดประชุม 3 ฝ่าย (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /
สหกรณ์และกลุ่มเกษตร)
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงาน และ
ชี้แจงทำความเข้าใจและให้เห็นความสำคัญของการทำบัญชี และจัด
ให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี โดยมี นางสาวจิตรลดา
ศิริวัฒน์ภัทรา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้วติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional