Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2558    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นายสุนันท์ เพชรหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการ
ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่
6/2558
เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัด
พัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional