Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ลงพื้นที่ประกอบการประเมินสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559    เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2558 นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น

ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สัมภาษณ์
เกษตรกร
เพื่อใช้ประกอบการประเมินสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัด
ขอนแก่น โดยจังหวัดขอนแก่นมีผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
จำนวน 10 ราย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th
/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional