Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง และประชุมการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายประสิทธิ์ พรหมประภัส หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)
เพื่อกำหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
พร้อมทั้งร่วมประชุมการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ เพื่อติดตาม
เร่งรัดให้การปฎิบัติการด้านการชำระบัญชีเสร็จสิ้นโดยเร็ว ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเกลียวเชือก (ชั้น3) สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional