Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน        เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ร่วมจัดนิทรรศการ
และเปิดคลินิกบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลาง
บ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
        ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและ
บัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัย
ทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional