Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสว่าง
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
คำแนะนำ และวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายมุนิตย์ แสนวัง อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชี) อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
บัญชีให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬและ
อำเภอใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 54 คนติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional