Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน”      เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย
นางสาวเพ็ญลภัส ศรีสุมาตย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
พร้อมด้วยพนักงานราชการ
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ครั้งที่ 1/2559
โดยสอนแนะการทำบัญชีรับ-
จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนด้าน
การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รู้จักเก็บออม และสร้างวินัยด้านการออมที่ดี โดยมี
นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ บ้านจุมจัง หมู่ที่ 9 ตำบลจุมจัง อำเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional