Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมงานโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี โดยให้บริการ
แนะนำการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัด
สระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดดอนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional