Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นายประวัติ ใช้โรจน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
เข้าร่วม
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
เพื่อให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร และสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
ความมั่นคงอาหารครัวเรือน
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร
กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดระนอง ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบางไทร หมู่ที่ 8
ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional