Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว ออกให้บริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
นำโดย นางสาวสุกัญญา มงคลวรกิจชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ
"โครงการสระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน”
โดยให้บริการ
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่
เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้เห็นประโยชน์
ของการจดบันทึกบัญชี สามารถลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง รู้รายรับ รู้รายจ่าย
สร้างทัศนคติที่ดีในการบันทึกบัญชี เกิดการวางแผนในการประกอบอาชีพ
มีวินัยที่ดีทางการเงิน
โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional