Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นายพงศ์สิทธิ์ ศิริสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์การเกษตร
สะเมิง จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทาง
การปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
โดยมี
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานการประชุม โดยมี
ผู้แทนสมาชิก และผู้แทนจากสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม
ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional