Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย
นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการ
แนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี
นายสมศักดิ์ ประริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ วัดหนองชิ่ม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional