Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยโสธร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัดระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่     เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย
นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ร่วมประชุม
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัดระบบการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ
สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ใน
การวางแผนและบริหารจัดการในระดับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2 (หลังเก่า)ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional