Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดเข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสูตร ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคาร 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional