Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด      เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางนงคราญ พัฒน์รัตนไชย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
การเกษตรจอมทอง จำกัด
เพื่อร่วมพิจารณาผลการปฎิบัติงานของสหกรณ์
ตามแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของสหกรณ์ ภายหลังมีคำพิพากษาของศาล
ล้มละลายกลาง โดยมีผู้แทนของเจ้าหนี้ จำนวน 3 ราย เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional