Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 นางสาวทิพยาภา รัตนวิจิตร เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัด
นิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2559
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
ณ บ้านพัก
พนักงานไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional