Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงคำของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2560     เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมประชุม
ชี้แจงคำของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 เพื่อตอบ
ข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ตามคำของบประมาณ
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560
โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional