Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด จ.สกลนค     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ นำโดย
นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
ณ สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดิน
พอกใหญ่ จำกัด จังหวัดสกลนคร
เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ รวมไปถึง
การนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการแก่
สหกรณ์ ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้ข้อมูลทางด้านบัญชี
เพื่อพัฒนาบริหารงานของสหกรณ์และส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในโอกาสนี้ ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สกลนคร อีกด้วยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional