Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยโสธร ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด       เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด พร้อมด้วย
นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร
จังหวัดยโสธร จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์
ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional