Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2559
โดยมี นายสมพงษ์
ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานการประชุม
และมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ (Road Map 59) รวมถึงร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional