Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย ให้ความรู้ด้านบัญชีผ่านรายการวิทยุ "เพื่อชีวิตเกษตรกร"     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายทรงพล พันธเดช เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ได้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนิน
รายการวิทยุ "เพื่อชีวิตเกษตรกร" ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา
08.30 - 09.00 น. เพื่อเเจ้งข่าวสารและภารกิจของสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์หนองคาย และสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ และการใช้งานโปรแกรม Smart Acc เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย FM 94.5 MHz.ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional