Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด      เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
นำโดย นายปัญจะ ภูมิพันธ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมตำรวจภูธรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จำกัด
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของสหกรณ์
โดยมีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 จำนวน
210 คน
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้วตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional