Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุทัยธานี จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ครูบัญชี ระดับอำเภอ     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย
นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
และชมรมครูบัญชีอุทัยธานี นำโดย นายพิเชษฐ์ ชัยวัน ประธานชมรม
ครูบัญชีอุทัยธานี
จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียม
ความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ที่ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โดยได้รับเกียรติจาก
ร้อยโท มนตรี ฤทธิ์เนียด เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของ
เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมอนามัยตำบลหาดทนง อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional