Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นายยุทธเอก สายปัญญาเจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด เพื่อร่วม
รับทราบการดำเนินงานของสหกรณ์และให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ ณ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional