Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 ร่วมกับ สตส.สงขลา ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรแก่สหกรณ์ในพื้นที่



     เมื่อวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และทีมงานไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สงขลา
ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนระบบเครือข่ายการตรวจนับสินค้าและ
การปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด จังหวัดสงขลา พร้อมให้
คำแนะนำในการใช้โปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการ
จัดการสินค้าที่สะดวกรวดเร็วมีและประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกต่อไป



ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional