Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุม 3 ฝ่าย     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย
นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
เพื่อปรึกษาหารือในการ
วางแผนดำเนินการกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ในกลุ่มไม่พร้อมรับ
การตรวจสอบ และกลุ่มที่ต้องเข้าฟื้นฟู
หรือสั่งเลิกเพื่อเตรียมการประชุม 3 ฝ่าย
ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional