Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ติดตามผลการจัดทำบัญชีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษาฯ     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และครูบัญชีเกษตรกรอาสา
ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดทำบัญชีของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษาฯ
"ต้นกล้านักบัญชี
ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน”
โดยมีกิจกรรมการสอนแนะการจัดทำบัญชี และ
กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีของนักเรียน พร้อมมอบกระปุกออมสินช้างมีสุขให้กับ
นักเรียนที่จัดทำบัญชีได้ถูกต้องและจัดทำบัญชีสม่ำเสมอ
     ทั้งนี้ ได้มอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนโอ่งน้ำพอเพียง ให้กับหมู่บ้านคำชมภู
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
"ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของ
แผ่นดิน”
โดยมี นายประสพ ชาญประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านบ้านคำชมภู และผู้นำชุมชน
ของหมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ ตำบลบ้านต้อง อำเภอ
เซกา จังหวัดบึงกาฬ อีกด้วยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional