Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมเปิดงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย”ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” ซึ่งจัดโดยธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี
แบงก์)
โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ
ร่วมด้วยนายประยวน
พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหารกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และครูบัญชีอาสา เข้าร่วมงาน
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-25 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-19.00 น.
เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า
เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และพัฒนาสินค้า โดยภายในงาน มีสินค้าเด่น มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานจากทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่ายในราคาพิเศษ อาทิ ปลาทูก้างนิ่ม
ขึ้นชื่อของอำเภอแม่กลอง โรตีกรอบ และหมี่เบตงจากจังหวัดยะลา รวมทั้งมี
สินค้าเด่น เช่น จักรยานไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายได้ในประเทศไทย และสินค้า
นวัตกรรมอ่างล้างหน้าหินอ่อนสังเคราะห์ส่งออก เป็นต้น นอกจากนี้เอสเอ็มอี
แบงก์ยังให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ได้อนุมัติวงเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุน พร้อมยื่นกู้
ได้ภายในงาน การตรวจเครดิตบูโรฟรี การให้บริการคำปรึกษาแนะนำจาก สสว.
และบริการการออกแบบโลโก้ ทำแพคเกจจิ้งให้ติดตลาด รวมถึงร้านค้าสวัสดิการ
ที่จะนำสินค้า อาทิ ไข่ไก่ น้ำมัน ข้าวสาร น้ำตาลทรายมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในหัวข้อ
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางบัญชี” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการ
สร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้รากฐานชีวิตของประชาชน มีความมั่นคง
ด้วยการบริหารจัดการการดำรงชีวิตของตนเองด้วยองค์ความรู้ทางบัญชี

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional