Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต ร่วมสอนแนะการอ่านและวิเคราะห์บัญชี       เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย
 นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เป็นวิทยากร
สอนแนะการอ่านและวิเคราะห์บัญชี ตลอดจนให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี
แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างการ
วางแผนด้านการเงินที่ดี ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มัสยิดมูกัรร่ม บ้านบางเทา หมู่ที่ 2
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional