Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่     เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับ
ตำแหน่งใหม่จาก
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายเอื้อม จันทร์สุขโข ประธานกรรมการดำเนินการและคณะ
ผู้แทน
จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แทนนายวิชิต แสนแก้ว นายกสมาคม
ชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวประมูล บรรพาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
ณ อาคาร 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional