Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.6 ร่วมให้การต้อนรับ รมว. กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ามันสำปะหลัง โครงการภัยแล้งพื้นที่ จ.กำแพงเพชร     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นางสาวยุพา โง้วตระกูล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์กำแพงเพชร และนางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ามันสำปะหลัง
โครงการภัยแล้งพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ณ สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปที่ดินบ่อถ้ำ จำกัด ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional