Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย
นางเกษทิพ นันทิยกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม พร้อมบุคลากร
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี
ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
พร้อมให้บริการ
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี
นายชาติชาย อุทัยพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดสุขวัฒาราม ตำบลบางระกำ
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional