Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อตส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อความเป็น
สิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้บริหารกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางนฤมล พนาวงศ์ และนายประยวน
พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยผู้บริหารกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งใหม่ ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional