Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง และการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2558 และการประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2558
เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินการพัฒนาการเกษตรกรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมี
นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมโดม โรงแรมลำปำรีสอร์ท ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional