Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ลำปาง จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเตรียมความพร้อมครูบัญชีสอนแนะการทำบัญชีให้แก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะให้จัดทำ
บัญชีให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional