Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมด้านบัญชีแก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด
บุรีรัมย์
จัดฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร "การพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี”
ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชี
ต้นทุนอาชีพ
แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 26 คน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สามารถนำข้อมูล
ทางบัญชีไปใช้วางแผนด้านการเงินในชีวิตประจำวัน
โดยมี นายไพโรจน์ เพชรรุ่ง
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional