Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท. 3 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ แก่บุคลากรในสังกัด      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
เสริมรายได้ หลักสูตร การทำขนมเครปเค้ก แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะในวิชาชีพ และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional