Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
เพราะใจรักทำบัญชี จึงลุยสอนเพื่อนเกษตรกรที่สนใจ : แนวคิดครูบัญชีอาสาอโนชา ชูเกลี้ยง


 
  …เป็นผู้บันทึกบัญชีมาโดยตลอด  โดยใช้
  สมุดบัญชีของตนเองเรื่อยมา จนกระทั่งได้เข้า
  ร่วมโครงการอบรมการจัดทำบัญชีจาก
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  จึงได้ทำหน้าที่ครู
  บัญชีอาสาถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอย่าง
  จริงจังจนถึงปัจจุบัน… นี่คือเรื่องราวของครู
  บัญชีอาสา อโนชา ชูเกลี้ยง หนึ่งในต้นแบบ
  ครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเกษตรกร
  ชาวพัทลุง  โดยเฉพาะวัยแรงงานที่กำลัง
  ปักหลักสร้างฐาน ใช้ชีวิตพออยู่ พอกิน และ
  มีเงินออม      

เพราะเริ่มทำด้วยใจรัก...จึงชักชวนอย่างสมัครใจ

       ครูบัญชีอาสาอโนชา  เล่าว่า ก่อนที่จะเข้ามาอบรมครูบัญชีในรุ่นแรกนั้น  ตนได้เริ่มทำบัญชีมาก่อนหน้านั้น  ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ  และเหตุผลที่ทำ คือ ด้วยใจรักการจดบัญชี  และส่วนหนึ่งเป็นเพราะการประกอบอาชีพ ที่จำเป็นจะต้องนำข้อมูลจากบัญชีมาใช้ในการวางแผนด้วย  วิเคราะห์ว่าอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบันประสบความสำเร็จหรือไม่  เพื่อจะได้หาแนวทางปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ต่อไป
 
       “ก่อนที่จะเข้ารับการอบรมก็ทำบัญชีเป็นประจำอยู่แล้ว  พอมาทำหน้าที่ครูบัญชีอาสาก็จะให้เกษตรกรสมัครใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่จะลงบันทึก ที่จะทำบัญชี จะไม่ไปบังคับเขาว่าคุณต้องทำนะ จะพยายามชักชวน เอาบัญชีของตัวเองให้เขาดู แล้วชักชวนเขามาดูที่แปลงเรา  ให้เขารู้ด้วย
ตัวเองว่าเราทำสำเร็จนะ เราสามารถลดตรงนั้นได้  ให้เขามาเห็นของจริงว่า เราทำจริง ขายจริง
ได้กำไรจริง เกษตรกรก็จะเอาเป็นตัวอย่างเอง และที่พบ คือ เกษตรกรที่ทำดูเขามีความสุขกับการทำบัญชี  ถ้าวันไหนเขาไม่ได้ทำ  จะเหมือนขาดอะไรไปกันเลยทีเดียว”

ต้องคิดนอกกรอบ เห็นตัวเลขจากบัญชี...ไม่ดีเปลี่ยนอาชีพ

       “…การทำบัญชีต้นทุนอาชีพนี่ดีมากๆ ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แต่ละอาชีพที่เราทำมันประสบความสำเร็จหรือไม่ ทำให้รู้ว่าเราลงทุนไปเป็นเงินเท่าไหร่  แล้วที่เราขาย  ได้กำไรหรือไม่ในอาชีพนั้นๆ เพื่อจะได้หาแนวทางปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ต่อไป  ซึ่งเกษตรกรควรจะต้องคิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวลา…
       ...ส่วนบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ก็ทำให้รู้ว่า เรามีรายรับ รายจ่ายแต่ละเดือนเท่าไหร่ 
จ่ายในเรื่องอะไรไปบ้าง ช่วยเตือนความจำให้เรารู้ว่าเดือนนี้ฟุ่มเฟือยไป  ก็ลดรายจ่ายลง 

ประหยัดมากขึ้น และสุดท้ายก็จะมีเงินออม...”

       ครูบัญชีอาสาอโนชา  พูดถึงประโยชน์ของการทำบัญชีไว้อย่างน่าสนใจ  โดยเฉพาะบัญชีต้นทุนอาชีพ  ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวชาวเกษตรกร  เนื่องจากบัญชีสามารถบอกได้ว่าการประกอบอาชีพของเราประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไร  และช่วยในการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อหรือ
ปรับเปลี่ยนอาชีพนั่นเอง  

การทำบัญชี  ขอทุนประกอบอาชีพเพิ่มได้

       ท้ายที่สุดครูบัญชีอโนชาฝากบอกเพื่อนเกษตรกรว่า การจัดทำบัญชีเป็นประจำสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมาย  โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม  บัญชีสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานะทางการเงินได้อีกด้วย

       “...ถ้าใครยังไม่ได้ทำบัญชีก็ลองทำดู เผื่อว่ามีปัญหาในเรื่องของทุนสำหรับการประกอบอาชีพหากอยากขอทุนจากทางเทศบาล  ธกส. หรือจากหน่วยราชการใดๆ แล้ว  ถ้าทำบัญชี มีการบันทึกไว้ตลอดเวลาว่า  ลงทุนไปเกิดปัญหาอะไร  ขายได้เท่าไหร่  มีกำไรไหม  ถ้าพอมีกำไรอยู่บ้างและอยากจะทำต่อ  อยากจะไปของบจากเทศบาลมาช่วย ก็มีหลักฐานให้เทศบาลดู  ซึ่งการทำบัญชีส่วนราชการก็สามารถจะสนับสนุนเงินในการลงทุนให้ได้  โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันอะไรเลย...”

       จากข้อคิดและคำแนะนำของครูบัญชีอาสาอโนชา  คงจะทำให้ใครหลายคนนิ่งเฉยไม่ได้อีกแล้ว คงต้องตื่นตัวหันมาจับปากกาจดตัวเลขรายรับรายจ่าย อยากรู้ต้นทุนที่แท้จริงที่แต่เดิมอาจ
จะไม่สนใจเท่าใดนัก ครูบัญชีอาสาอโนชาอยากเห็นคนที่มีใจรักการทำบัญชีให้มากขึ้น อยากให้เขาเหล่านั้นค้นพบประโยชน์จากการทำบัญชีด้วยตนเอง  เพื่อจะได้รู้จักปรับปรุง  รู้จักเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองบนเส้นทางของความพอเพียง


....  เพียงเท่านี้ทุกคนก็มีความสุขได้...อย่างยั่งยืน ...


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional