Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้านผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา (24/02/2559)
ประกาศ สตส.กาฬสินธุ์ เรื่่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (18/02/2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่่ระลึก (10/02/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 
หน้าหลัก >> ANNOUNCE
ANNOUNCE

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2559
รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป/ข้อกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขการจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ สตส. กำแพงเพชร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศ สตส.พิษณุโลก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครูภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูงพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร
ประกาศ เรื่องขอบเขตของงาน (TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ เรื่องราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)โครงการพัฒนาระบบควบคุณคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่องราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเลิกทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2559
ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องราคาจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการทำงานบนเครือข่ายแบบ IPv6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ เรื่อง ราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการทำงานบนเครือข่ายแบบ IPv6 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
ประกาศ เรื่อง ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)การจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการทำงานบนเครือข่ายแบบ IPV6 ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-Bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888