Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้านผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา (24/02/2559)
ประกาศ สตส.กาฬสินธุ์ เรื่่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (18/02/2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่่ระลึก (10/02/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 
หน้าหลัก >> ANNOUNCE
ANNOUNCE

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประมูลราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง จ้างทำกระเป๋าในการจัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ
สตส.ภูเก็ต จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
สตส.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการบริหารด้านการเงินการบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 สตส.ตาก นำโดย นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรสามเงา จำกัด และกองทุนหมู่บ้านวังหม้อเหนือ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์
สตท.5 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมติดตามงานโครงการในพื้นที่
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สตทง 5 นำโดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท.5 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กษ.โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการฯ เข้าร่วมประชุม
สตส.ภูเก็ต ขับเคลื่อนนโยบาย Smart farmer
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
สตส.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการบริหารด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองตาก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินวังเจ้าจำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์และข้อสังเกตจากรายงานกิจการ
สตส.ชุมพร สอนแนะด้านบัญชีในโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 สตส.ชุมพร นำโดยนางสาวสิริพร สมบัติเปี่ยม จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจากนายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน
สตส.นครพนม จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบVPN
ระเบียบเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888