Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้านผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา (24/02/2559)
ประกาศ สตส.กาฬสินธุ์ เรื่่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (18/02/2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่่ระลึก (10/02/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 
หน้าหลัก >> ANNOUNCE
ANNOUNCE

ประกาศ เรื่องผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สตส.อุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ และพัฒนาระบบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตราปีงบประมาณ 2559
ประกาศ สตส.อุดรธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมก้น
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์บรรทุก)(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
ประกาศ สตส.ชัยภูมิ เรื่องขายพัสดุของทางราชการโดยวิธีตกลงราคา
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งธุรการ
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเช่าวงจรสำหร้บสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมคณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (93.14.18.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการทำงานบนเครือข่ายแบบ IPv6 (93.14.18.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (43.21.15.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888