Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้านผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา (24/02/2559)
ประกาศ สตส.กาฬสินธุ์ เรื่่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (18/02/2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่่ระลึก (10/02/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 
หน้าหลัก >> HOT ISSUE
HOT ISSUE

ผู้บริหาร กตส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อตส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.9
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมทั้งแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้ารางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ประจำปี 2558 จากผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชีด้วย "ระบบกระดาษทำการอิเล็คทรอนิกส์ในงานสอบบัญชี”
กตส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเลิศ ด้านการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส.พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
กตส.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "CLEAR TO CLEAN”
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 เรื่อง "CLEAR TO CLEAN” โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เป็นประธาน
อตส.ร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (อ.ต.ก.สุวรรณภูมิ) "ผู้บริโภคสุขใจ เกษตรกรไทยยั่งยืน”
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รมว.กษ.เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อ.ต.ก.สุวรรณภูมิ "ผู้บริโภคสุขใจ เกษตรกรไทยยั่งยืน”โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ร่วมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมงาน
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน จำกัด
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางรจนา ชิตทะวงศ์ นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
สตส.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หน. สตส.เชียงราย พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตร ครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ นำโดย นางสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.พะเยา นำโดย นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นว.ตบ.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด
สตส. นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และการส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอนาหว้า ปี 2558”
สตส.บึงกาฬ ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
สตส. เพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์”
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.เพชรบุรี นำโดย นางสมศรี บุญเส้ง หน.สตส. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์” โดยมี นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดงาน
สตส. ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตร นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกษ จำกัด
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตร นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกษ จำกัด
สตส. สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้น ฤดูการผลิตใหม่ "การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ปลาสลิด”
สตส.จันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิสาหกิจชุมชนด้านการเงินการบัญชี ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2558
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.จันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการเงินการบัญชี สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สตส.ลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูน เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สตส.ลำพูน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สกก.เมืองอุบลราชธานี จำกัด ที่ประสพภัยพิบัติวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส.และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด ที่ประสพภัยพิบัติวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี
กษ.แถลงข่าวการจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558”
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วยนางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดีกรมหม่อนไหม แถลงข่าวการจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558”

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ถัดไป>>
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888