Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้านผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา (24/02/2559)
ประกาศ สตส.กาฬสินธุ์ เรื่่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (18/02/2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่่ระลึก (10/02/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 
หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง

ประกาศ ราคากลาง เรื่องการจัางจัดงานประชุมสัมมนา 64 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (1 มี.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ (18 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีในโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ (20 ม.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและพัฒนาระบบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26 พ.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19 พ.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลาง จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2559 (30 ต.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับVPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ต.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการทำงานบนเครือข่ายแบบ IPV6 ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15 ต.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับ IPV6 ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (16 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (14 ก.ย. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888