Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

ผู้บริหาร กตส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 (17/11/2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.9 (20/10/2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้ารางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ประจำปี 2558 จากผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชีด้วย "ระบบกระดาษทำการอิเล็คทรอนิกส์ในงานสอบบัญชี” (16/09/2558)
กตส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (16/09/2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเลิศ ด้านการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง (09/09/2558)
กตส.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "CLEAR TO CLEAN” (07/09/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (25/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้านผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา (24/02/2559)
ประกาศ สตส.กาฬสินธุ์ เรื่่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/02/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (18/02/2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่่ระลึก (10/02/2559)
อ่านทั้งหมด..     
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2554
ทศพิธราชธรรม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2554
คำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รับเรื่องร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)
     
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์