Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. ร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา (17/04/2557)
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ (17/04/2557)
กตส. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2557 กระทรวงเกษตรฯ (17/04/2557)
สตส.จันทบุรี สอนแนะการทำบัญชีต้นกล้าในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ (11/04/2557)
สตส.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย" (11/04/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกวียนหัก จำกัด (11/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

สตส.อุบลราชธานี ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (18/04/2557)
สตท.6 ร่วมกับ สตท.7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล” (18/04/2557)
สตส.สมุทรสาคร จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (18/04/2557)
สตส. ทั่วประเทศ ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 (18/04/2557)
อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายในชุมชน (18/04/2557)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     
หน้าหลัก >> คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ข่าว/บทความทั้งหมด
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 183/2550 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปฎิบัติการแทน
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 1/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 2/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายกิจการสหกรณ์
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 3/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 6/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 7/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่

หน้า : [1]
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์