W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.ชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” (29/04/2559)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นายปรีดา หาญพยัคฆ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
  กตส. เข้ารับรางวัลยกย่องคนดีประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” (29/04/2559)
  สตส.เชียงราย ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (29/04/2559)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หน.สตส.เชียงราย ร่วมจัดงาน โดยเปิดบริการคลินิกบัญชี ณ ตลาดเกษตรกร (สามแยกดอยทอง)
  สตส.ชัยภูมิ จัดสัมมนาหัวข้อ "นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข และเก่งภาษาอังกฤษ” (29/04/2559)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หน.สตส.ชัยภูมิ จัดสัมมนา ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
     
หน้าหลัก >>
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
บริการ
 •  ศูนย์ปฏิบัติการ
 •  คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 •  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 •  แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 •  สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 •  ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 •  Mail.go.th
 • สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์