Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.สุโขทัย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (28/10/2559)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2559
  สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำกัด (28/10/2559)
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
  อตส.ร่วมสนทนาสดในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" (28/10/2559)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมสนทนาสด ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT
  ครูบัญชีอาสา ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27/10/2559)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายยวง เขียวนิล ครูบัญชีอาสาจังหวัดนนทบุรี และนายสุธรรม จันทร์อ่อน ครูบัญชีอาสาจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
หน้าหลัก >>
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
สารคดีแนะนำกรมฯ
ท่านพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพียงใด
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
บริการ

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์