W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

POP UP
    1     2     3     4  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี พ.ศ. 2559 และประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27/05/2559)
  สตท.6 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (27/05/2559)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท. 6 ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
  กตส.จัดประชุมบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี (27/05/2559)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมบูรณาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
  สตส.สระบุรี สอนแนะบัญชีในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 (27/05/2559)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมสอนแนะให้ความรู้ด้านบัญชี ในหัวข้อ "บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง”
     
หน้าหลัก >>
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
บริการ
 •  ศูนย์ปฏิบัติการ
 •  คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 •  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 •  แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 •  สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 •  ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 •  Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
  ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ


  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์