W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาป่าแปก (22/07/2559)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สตส.แม่ฮ่องสอน นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาป่าแปก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน
  สตส.สระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่1 (22/07/2559)
  สตส.นราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (22/07/2559)
  สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (22/07/2559)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สตส.สระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ในงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field Day) ดยมี นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
     
หน้าหลัก >>
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
บริการ

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ


  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์