W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.กำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (24/06/2559)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายโอภาส กลั่นบุตร รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองกระทุ่ม จังหวัดกำแพงเพชร
  สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (24/06/2559)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งสอนแนะการจัดทำบัญชี โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน
  สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (24/06/2559)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางสุธินี เจริญพร หน.สตส.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  สตส.พะเยา เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จ.พะเยา (24/06/2559)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
     
หน้าหลัก >>
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
บริการ

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ


  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์