Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
สตส.แม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (8 ธ.ค. 2560)
อตส. ร่วมงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017)"รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน : Caring for the Planet Starts from the Ground" (8 ธ.ค. 2560)
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 (7 ธ.ค. 2560)
กตส. ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย (6 ธ.ค. 2560)
กตส. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (6 ธ.ค. 2560)
รตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 8 (4 ธ.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพิ่มคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตามมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ (4 ธ.ค. 2560)
อตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561รุ่นที่ 3 (1 ธ.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายใน ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีของสหกรณ์ (1 ธ.ค. 2560)
อตส.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 (30 พ.ย. 2560)
อตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 (29 พ.ย. 2560)
รตส. ร่วมประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (29 พ.ย. 2560)
รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ (29 พ.ย. 2560)
รตส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (28 พ.ย. 2560)
กตส.ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรมโครงการ"ออมไม่อด จดไม่จน” (28 พ.ย. 2560)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 (27 พ.ย. 2560)
อตส.ร่วมพิธีปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (27 พ.ย. 2560)
รตส. เป็นประธานเปิดโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2561 (22 พ.ย. 2560)
กตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 พ.ย. 2560)
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 (22 พ.ย. 2560)
หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional