Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
กตส. จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง ปี 2561 "ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เกษตร 4.0” (19 ต.ค. 2560)
กตส.มอบกล่องอาหารชานอ้อย (ชนิดมีฝาปิด) เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17 ต.ค. 2560)
กตส.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17 ต.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2561 (16 ต.ค. 2560)
กตส. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16 ต.ค. 2560)
กตส. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (11 ต.ค. 2560)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.10 (11 ต.ค. 2560)
กตส. ร่วมกิจกรรมโครงการตามรอยวิวัฒนาการเงินตราไทย (10 ต.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สร้างระบบการเงินและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ (9 ต.ค. 2560)
กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มกอช. (9 ต.ค. 2560)
ทีมงานหนังสือพิมพ์แนวหน้าและสถานีโทรทัศน์ Farm Channel เข้าสัมภาษณ์อตส. (9 ต.ค. 2560)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.1 ครั้งที่ 11/2560 (6 ต.ค. 2560)
อตส. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในประเพณีวันออกพรรษา ณ จ.อุทัยธา (6 ต.ค. 2560)
อตส.ส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ต.ค. 2560)
กตส. ร่วมงานวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี (6 ต.ค. 2560)
อตส. รับมอบงานจากผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2 ต.ค. 2560)
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 (2 ต.ค. 2560)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี (2 ต.ค. 2560)
อตส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (2 ต.ค. 2560)
กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร (2 ต.ค. 2560)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional