Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2560
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2560 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการในพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยา (28 ก.พ. 2560)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 (28 ก.พ. 2560)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.นครปฐม (28 ก.พ. 2560)
อตส.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว (28 ก.พ. 2560)
รมว.กษ. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (28 ก.พ. 2560)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี (28 ก.พ. 2560)
กตส.จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (RM 9) (28 ก.พ. 2560)
รมว. กษ. เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก (27 ก.พ. 2560)
อตส. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับการพัฒนากระบวนการสหกรณ์ (27 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการในพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรัง และสงขลา (27 ก.พ. 2560)
กตส. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร ระบบงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน รุ่นที่ 2 (27 ก.พ. 2560)
กตส. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (27 ก.พ. 2560)
กตส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (27 ก.พ. 2560)
บุคลากรสบก. เข้าแสดงความยินดี ผอ.สบก. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (23 ก.พ. 2560)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า (22 ก.พ. 2560)
ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (21 ก.พ. 2560)
กตส. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร ระบบงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน รุ่นที่ 1 (20 ก.พ. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนองนโยบายรมว.กษ.ขับเคลื่อนแนวคิดการยกกระดาษ A4 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร (17 ก.พ. 2560)
กตส.จัดประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย ยกกระดาษ A4 ผ่านระบบ Web Conference (17 ก.พ. 2560)
สตท.8 เข้าร่วมประชุมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 7 (17 ก.พ. 2560)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional