Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2560
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2560 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2560
สตส.ยะลา เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (25 ก.ย. 2560)
สตท.8 และ สตส.ชุมพร เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (25 ก.ย. 2560)
อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนงานด้วยนวัตกรรม ปี 2561(Moving by Innovation to CAD 4.0) (25 ก.ย. 2560)
กตส.จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560 (22 ก.ย. 2560)
กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 91 ปี (21 ก.ย. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประชุมซักซ้อมกระบวนการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ปี 2561 เพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ รองรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในอนาคต (20 ก.ย. 2560)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ สตท.4 (19 ก.ย. 2560)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การซักซ้อมกระบวนการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ปี 2561 (19 ก.ย. 2560)
"เสวียน อินทวี”เกษตรกรรุ่นใหม่ พลิกชีวิตด้วยการทำเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (14 ก.ย. 2560)
กตส. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ก.ย. 2560)
กตส.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประดิษฐ์คิดค้นระบบราชการใหม่ (Reinventing Government) (12 ก.ย. 2560)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 (12 ก.ย. 2560)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สตท.9 (12 ก.ย. 2560)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพก. กิจกรรมทุเรียน อ.ธารโต และกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา (12 ก.ย. 2560)
กตส.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ปี 2561 "Valuable Information for Innovation” (5 ก.ย. 2560)
กตส.ร่วมฟังการบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (5 ก.ย. 2560)
กตส. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี ชสอ. (1 ก.ย. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เตรียมพร้อมสู่ปี 2561 "Valuable Information for Innovation” (1 ก.ย. 2560)
กตส. ร่วมลงพื้นที่ศึกษากระบวนการรับ-จ่ายน้ำมันและการตรวจสภาพรถขนส่งน้ำมันและอุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน (31 ส.ค. 2560)
กตส. ร่วมจัดงาน "มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14” (30 ส.ค. 2560)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional