Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2560
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2560 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2560
สตส.ระยอง เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (21 เม.ย. 2560)
กตส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ (21 เม.ย. 2560)
กตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (21 เม.ย. 2560)
รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย กษ. (21 เม.ย. 2560)
อตส. เป็นประธานการประชุมสัมมนา "การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ" (21 เม.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จ.สมุทรสงคราม (21 เม.ย. 2560)
กตส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดแสดงนวัตกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 (20 เม.ย. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูครูบัญชีอาสานอกภาคการเกษตร นำบัญชีสร้างชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (18 เม.ย. 2560)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงต้นแบบโคนม จังหวัดสระบุรี (18 เม.ย. 2560)
กตส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18 เม.ย. 2560)
กตส. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 เม.ย. 2560)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 (12 เม.ย. 2560)
สตส.ลำพูน ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมรับมอบนโยบายและข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (12 เม.ย. 2560)
สตท.8 เปิดตัวเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ "กาแฟขี้ชะมดลำทับ” จ.กระบี่ (12 เม.ย. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11 เม.ย. 2560)
กตส.จัดการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560 (11 เม.ย. 2560)
กตส. จัดการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชี เรื่อง "การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ” (10 เม.ย. 2560)
กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 (10 เม.ย. 2560)
กตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.เชียงใหม่ (10 เม.ย. 2560)
สตส.ทั่วประเทศ ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ในวันสิ้นปีบัญชีใหม่ หวังสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ (10 เม.ย. 2560)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional