Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



หน้าหลัก >> ปี 2560
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2560 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2560
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพก. ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (28 มี.ค. 2560)
รตส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (28 มี.ค. 2560)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (28 มี.ค. 2560)
กตส.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 38 ปี (28 มี.ค. 2560)
กตส.ร่วมตอบแบบประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (27 มี.ค. 2560)
กตส. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560 (27 มี.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 (27 มี.ค. 2560)
อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี (27 มี.ค. 2560)
กตส.ศึกษาดูงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซล่าฟาร์ม) (27 มี.ค. 2560)
อตส.ร่วมเปิดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ (27 มี.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัดด้วยไฮโดรโปนิกส์ (Red Oak/Green Oak) จ.นครศรีธรรมราช (24 มี.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 (23 มี.ค. 2560)
สตท.8 ร่วมประชุม "แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”ประจำปี 2560 (23 มี.ค. 2560)
สตส.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ ศพก. และกลุ่มต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต (21 มี.ค. 2560)
รองปลัด กษ. ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จ.อุดรธานี (21 มี.ค. 2560)
สตส.อุทัยธานี ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 (21 มี.ค. 2560)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์สู่สากล (20 มี.ค. 2560)
รตส.ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รตส.ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (17 มี.ค. 2560)
กตส.ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การขับเคลื่อนThailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” (17 มี.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาระบบตรวจสอบกิจการ หนุนสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (17 มี.ค. 2560)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional