Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (10/04/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) (08/04/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (08/04/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (31/03/2557)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (25/03/2557)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (19/03/2557)
อ่านทั้งหมด..     
 
หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (10 เม.ย. 2557)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) (8 เม.ย. 2557)
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คัน (18 มี.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมฐานข้อมูลโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2557 (18 มี.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ 62 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 มี.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ม.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาทำโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพร้อมซองผ้าไหม (21 ม.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (13 ม.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างทำสื่อความรู้ในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 (10 ม.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2557 (8 ม.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างค่าบริการถ่ายทอด (Web Conference) (17 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างผลิตสื่อโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 (17 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างเช่ารถนั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (3 ธ.ค. 2556)
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน ปี 2557 (20 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดบัญชีเพื่อใช้ในการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี (12 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง เช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Server) ปี 2557 (8 พ.ย. 2556)
ประกาศ จ้างเหมาพนักงานขับรถ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2557 (5 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์ Smart TV สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลต้นทุนอาชีพประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (5 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus) (10 ก.ย. 2556)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108