Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (29/05/2558)
ประกาศ เรื่องผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ ระบายสี รอบชิงชนะเลิศ (การวาดภาพสด) ในการประกวดวาดภาพ ระบายสี (29/05/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ (28/05/2558)
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่นและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2558 รอบแรก (28/05/2558)
ประกาศ สตส.สมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28/05/2558)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนะศึกษา (26/05/2558)
อ่านทั้งหมด..     
 
หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน ปีงบประมาณ 2558 (25 พ.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 พ.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (5 พ.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2558 (30 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการจัดการสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ที่มีการพักชำระหนี้เกษตรกร ปีงบประมาณ 2558 (20 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2558 (13 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลางเช่าระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (Web Conference) (10 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 (10 ต.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการระบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (CallCenter)1ระบบ (9 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยวิธีพิเศษ (25 ก.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2558 (15 ก.ย. 2557)
ประกาศ เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร (12 ก.ย. 2557)
ประกาศ เรื่อง จ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (10 ก.ย. 2557)
ประกาศ เรื่องจ้างบรูณะอาคาร ๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21 ส.ค. 2557)
ประกาศ เรื่องจ้างเอกชนจัดงานประชุมวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2557 (19 ส.ค. 2557)
ประกาศ เรื่องจ้างเอกชนจัดทำของที่ระลึกมอบให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (7 ส.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 ก.ค. 2557)
ประกาศ จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน (2 ก.ค. 2557)
ประกาศ เรื่องจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2556 (20 มิ.ย. 2557)
ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)ให้เป็นเครื่องมือของสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการรองรับการดำเนินธุรกิจระหว่าง สหกรณ์ในประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (26 พ.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108